شرکت سپنـد پارت

تعمیر تجهیزات پزشکی در شیراز

تعمیر و فروش تجهیزات آزمایشگاهی


تجهیزات آزمایشگاهی به عنوان مهمترین تجهیزات در زمینه تشخیص انواع بیماری ها
یاری دهنده پزشکان می باشد، سرویس های دوره ای منظم و تعمیرات تخصصی این تجهیزات
موجب تضمین عملکرد آنهاست.

لیست تجهیزات آزمایشگاهی قابل پشتیبانی توسط این شرکت به شرح ذیل می باشد :
 
 
1- سل کانتر
2- سمپلر
3- سانتر فیوژ
4- سانتر فیوژ هماتو کریت
5- سرفیوژ
6- آب مقطر گیری
7- ترمومتر جیوه ای و الکلی و دیجیتال
8- رطوبت سنج دیجیتالی و قلمی
9- دستگاه تصفیه ی آب
10- فور
11- آون
12- انکوباتور میکروب شناسی 37 درجه
13- بن ماری سرولوژی
14- بن ماری جوش
15- پی ها ش متر
16- اتوکلاو
17- میکروسکوپ
18- دستگاه تیشو پروسسور
19- الکترو کاتر
20- روتاتور
21- شیکر
22- اسپکترو فتومتر
23- فتومتر
24- ترازوی ازمایشگاهی
25- یخچال مخصوص ازمایشگاه
26- رفراکتومتر
27- انواع  هودهای ازمایشگاهی
28- فلیم فتومتر
29- الایزاریدر
30- هیتر برقی
31- اتو آنالایزر
32- الایزا واشر
33- الکترو فورز
34- کوره ی الکتریکی
35- گاما کانتر
36- میکروسکوپ آزمایشگاهی